Vizija in poslanstvo

Postati

prva izbira večjim podjetjem, kateri potrebujejo proizvode in polproizvode glede na našo primarno dejavnost, za širši spekter industrijskih panog.

Ohraniti

položaj skrbnega, odzivnega in zanesljivega dobavitelja našim kupcem ter utrditi zaupanje, ki nam ga izkazujejo.

Oblikovati

procese tako, da vse stopnje sledijo visokim standardom kakovosti, ekonomičnosti in ekologije, ter hkrati ohranjati visoko dodano vrednost

Proizvajati

in dobavljati izdelke, ki jih odjemalec potrebuje in to v želenih karakteristikah, v naročenih količinah in v želenih oziroma potrjenih dobavnih rokih.

Slediti trendom

ekološkega in ekonomičnega poslovanja ter se truditi za nenehno izboljševanje odnosa do okolja. Vse proizvodne procese vedno oblikovati tako, da zadostujejo tem pogojem.