Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je sestavni del našega uspešnega poslovanja. Njeno vodilo sta etičnost in visoka kakovost naših izdelkov.  Poleg uspešnega poslovanja, v našem podjetju izvajamo tudi razne aktivnosti v dobro vseh okoli nas s katerimi prihajamo v stik pri poslovanju.

Ponosni smo na pridobitev certifikata s strani podjetja Intertek Group - Workplace Condition Assessment.

 1. Skrb za zaposlene

  Temelj je medsebojno spoštovanje in zaupanje. Skupaj gradimo učinkovito sodelovanje ter nenehno učenje. Naše aktivnosti usmerjene v zadovoljstvo, zdravje, varnost in razvoj zaposlenih.

  S promocijo zdravja zaposlene spodbujamo k zdravemu načinu življenja. Zagotavljamo vključevanje v različne športne aktivnosti, novoletna srečanja, izleti, pikniki,  predavanja in seminarji… in jih na ta način motiviramo k udeležbi v različne programe.

 2. Varstvo okolja

  Odgovoren odnos do varovanja okolja izražamo na vseh segmentih delovanja.

  Izpolnjujemo ustrezne zakonske in druge zahteve v zvezi z varovanjem okolja. Z usmerjenostjo v racionalno rabo naravnih virov, uvajanjem čistejše tehnologije, ločevanjem odpadkov… zmanjšujemo obremenjenost okolja ter znižujemo stroške in tako povečujemo našo konkurenčnost.

  Vodstvo spremlja izvajanje sprejete politike, določamo cilje na posameznih področjih in redno preverjamo dosežene rezultate.

 3. Izobraževanje

  Zavedamo se, da so zadovoljni in strokovno usposobljeni zaposleni zelo pomembni za uspešno poslovanje podjetja in njeno stalno povečevanje konkurenčnosti, iz tega razloga nenehno izobražujemo zaposlene.

  Sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami (osnovne šole, srednje šole, fakultete). Že osnovnošolcem dajemo možnost, da spoznajo poklice. Dijakom in študentom omogočamo praktično delo, obvezno prakso. Pomagamo jim na poti izobraževanja pri izdelavah seminarskih nalog, diplomskih nalog, omogočamo počitniško delo, študentsko delo, opravljanje obvezne prakse… do pridobitve izobrazbe.

 4. Humanitarnost, donacije, sponzorstva

  Posluh za potrebe družbe nas dela še uspešnejše. S ponosom podpiramo številne projekte na področju športa, izobraževanja, kulture in prostovoljstva.