Kakovost

Načelo, ki usmerja vse naše procese za zagotavljanje kakovosti:

  • nič napak
  • nič neskladnosti
  • nič zamud
  • zadovoljni zaposleni
  • zadovoljni poslovni partnerji

Kakovost zagotavljamo:

  • vhodnim materialom
  • med procesom brizganja/sestave
  • končnim izdelkom

Zadovoljstvo poslovnih partnerjev je naše vodilo, zato si neprestano prizadevamo dvigovati kakovost izdelkov.

Skladno z uvedenim sistemom vodenja kakovosti ISO 9001, redno preverjamo naše zastavljene cilje, z namenom izboljšati učinkovitost delovanja vsakega od procesov, optimizaciji in racionalizaciji poslovanja ter kupcem zagotoviti kakovostne izdelke.

Tekom procesov imamo kontrolne točke, kjer preverjamo dane rezultate z zahtevami, katere statistično ovrednotimo, ter jih s pomočjo sodobnih metod analiziramo in določimo potrebne ukrepe.

Za nadzor procesov v proizvodnji, analize in ob razvoju novih izdelkov nam je v pomoč sodobno opremljena merilnica, kjer se strokovno usposobljen kader poslužuje 3D koordinatnega merilnega stroja in brezkontaktnega optičnega merilnega stroja.

Ker nam partnerji zaupajo tudi sestavo aparatov in odpremo le-teh na tržišče, imamo za nadzor in analize na voljo tudi laboratorij za testiranje, kjer preverjamo funkcijske lastnosti izdelkov s simulacijo življenjske dobe.

Zavedamo se vpliva dejavnosti na okolje, zato si prizadevamo zmanjšati morebitne negativne vplive. Sledimo zakonskim zahtevam ter smernicam povezanim z okoljskimi vidiki. Skrbimo za zdravje, varnost in zadovoljstvo naših zaposlenih na delovnem mestu.