Vrednote

Gradimo dolgoročen odnos s poslovnimi partnerji

Delujemo pošteno, etično in spoštujemo dogovore. Potrebe naših poslovnih partnerjev predstavljajo vodilo našega poslovanja. Nenehno si prizadevamo za boljše razumevanje potreb in želja naših poslovnih partnerjev in za izboljševanje obstoječih razmer. Ponujamo inovativne rešitve ter skušamo skupaj s poslovnimi partnerji vzpostaviti in povezati celosten del njihovega IS. Natančnost, premišljena metodologija, odličnost storitve na ravni poslovnih partnerjev, fleksibilnost, delo v zastavljenih časovnih rokih in stroškovna učinkovitost – vse to zagotavlja zadovoljstvo in celo preseganje pričakovanj naših poslovnih partnerjev. Želimo prispevati k skupnim uspehom, ciljem poslovnih partnerjev. Vzpostaviti želimo dolgoročne partnerske odnose.

Naš ključ – zaposleni in znanje

Ljudje so naša prednost. Njihov razvoj s pomočjo usposabljanja, izmenjave idej, znanj in izkušenj so ključnega pomena pri našem poslovanju. Zaposlene v našem podjetju spodbujamo k raziskovanju in razvijanju lastnih talentov, ustvarjalnost in so usposobljeni za doseganje skupnih ciljev. Pravičnost, dobra komunikacija in delovni odnosi predstavljajo ključ za doseganje skupnega cilja. Zaposlene motiviramo za uspeh, za pridobivanje in uporabo znanja, v ospredje pa postavljamo timsko delo.

Investiramo v inovacije

Zavedamo se, da je nenehno investiranje v inovacije in novosti tako na procesni ravni kakor tudi v končne izdelke predpogoj za zadovoljevanje zahtev poslovnih partnerjev. Naš cilj predstavlja vodilni položaj z našimi ključnimi poslovnimi aktivnostmi. Potrebe poslovnih partnerjev, razvijajoča tržišča, nove tehnologije, strokovna znanja, izkušnje ter ideje naših ljudi so tiste, ki ženejo in usmerjajo naše inovacije. Odličnost dosegamo v vsem, kar delamo. Je gibalo neprestanih izboljšav in nenehnega razvoja.

Rastemo

Dobičkonosna rast rezultatov in izkoriščanje priložnosti. Kot posamezniki, skupine in poslovne enote se zavedamo posledic sprejemanja  odločitev in izvedbe aktivnosti na vseh ravneh. Za nenehno preverjanje in izboljševanje naše učinkovitosti in uspešnosti uporabljamo tako finančne kot tudi nefinančne instrumente.